Pracovní list: přivlastňovací zájmena (Lekce 3.1)
Cvičení z pracovního sešitu (strany 28 - 42). Překlad do českého jazyka 1 článku z učebnice str.46. Projekt: "Moje VIP" - článek v německém jazyce obdobého obsahu i rozsahu